Dofinansowania

Premie / Dotacje

Premie kompensacyjne

Łatwy sposób na pozyskanie środków finansowych na remont kamienicy

Premie kompensacyjne – odszkodowania

Dotacje

Termomodernizacja
(piece, fotowoltaika)

Premie kompensacyjne – odszkodowania
Jaka jest rola kuratora w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości?


Podstawowe zadanie kuratora polega na poszukiwaniu spadkobierców, a finalnie – doprowadzenie do objęcia przez nich masy spadkowej (w tym nieruchomości). Do momentu zwolnienia go z tej funkcji lub uchylenia kurateli zarządza majątkiem spadkowym wykonując uprawnienia, które porównać można do właścicielskich.Kuratora spadku powołuje sąd spadku, jeżeli uzna że jest to niezbędne do ochrony masy spadkowej. Może uczynić to z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek może pochodzić np. od spadkobierców, którzy jeszcze nie objęli majątku spadkowego, a w przypadku gdy w skład spadku wchodzi udział w nieruchomości – także innych współwłaścicieli tej nieruchomości.


Kurator zadba o ochronę nieruchomości. Będzie prowadził jej bieżące sprawy związane z zarządem oraz aktywnie współpracował z pozostałymi współwłaścicielami – w przypadku nieruchomości wspólnych. W ramach zarządu kurator może wynajmować nieruchomości, przeprowadzać ich remonty, a nawet sprzedawać, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami.

Dotacje
Na czym polega praca zarządcy nieruchomości?Praca zarządcy nieruchomości polega na nieprzerwanej analizie i monitorowaniu czynników, od których uzależnione jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące, a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania zarządzanej nieruchomości.


Dzięki wiedzy, profesjonalnemu przygotowaniu i nabytej praktyce zarządcy zyskasz gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla społeczności mieszkającej w niej lub użytkującej znajdującej się w niej lokale. Sprawujemy zarząd nieruchomościami mieszkaniowymi i usługowymi indywidulanie dostosowując metody do sposobu ich przeznaczenia.


Obok umowy, jednym ze sposobów powołania zarządcy jest orzeczenie sądowe. Właściciel lokalu w nieruchomości wspólnej lub jej dotychczasowy zarządca może wystąpić o ustanowienie zarządcy sądowego, który działa na rzecz właściciela z polecenia sądu. Jest to sposób sprawowania zarządu przewidziany dla sytuacji, w której niezbędna jest interwencja organów publicznych w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania nieruchomości wspólnej i zarządzania nią.
Posiadamy doświadczenie w sprawowaniu zarządu w trudnych relacjach właścicielskich, które może być nieocenione w Twojej sprawie.

Termomodernizacja (piece, fotowoltaika)
Dlaczego warto skorzystać z pomocy pośrednika?Z pomocą pośrednika nieruchomości niewielkim nakładem sił własnych wynajmiesz, sprzedasz i kupisz nieruchomość. Zadbamy przy tym o bezpieczeństwo transakcji i Twoją wewnętrzną satysfakcję.


Współpracujemy z pośrednikiem nieruchomości posiadającym doświadczenie budowane już od ponad n lat. Gwarantujemy, że dzięki cennej wiedzy uchronimy Cię przed niebezpieczeństwami czyhającymi na rynku nieruchomości, a transakcje przeprowadzimy z dochowaniem należytej staranności wysoko ceniąc sobie Twój interes.


Oferujemy kompleksowe pośrednictwo we wszelkich transakcjach na rynku nieruchomości. Przygotowujemy oferty, spotykamy się z klientami, prezentujemy nieruchomości. Współpracujemy z kancelarią notarialną, która zadba o dopełnienie wszelkich formalności wymaganych dla danego typu transakcji.

Referencje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John DoeZałożyciel
John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John DoeZałożyciel
John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John DoeZałożyciel
John Doe
Poprzedni
Następny