Regulowanie stanów prawnych

Kurator / Zarządca

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Oferujemy kompleksową opiekę nad nieruchomościami, która obejmuje:
sprawowanie funkcji kuratora spadku lub zarządcy nieruchomości.
Pośredniczymy również w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.

Kurator

Zarządca

Pośrednik

Kurator spadku

Zarządca nieruchomości

Pośrednik nieruchomości

Referencje