Analizy rynkowe

Wyceny / Analizy

Analizy rynkowe i dokumenty finansowe

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu analiz rynkowych oraz innych dokumentów rynkowych i finansowych (wycen, biznesplanów itp.). Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane przez nas informacje były aktualne oraz znaczące dla naszych klientów w procesie podejmowania decyzji.

Wyceny

Biznesplany

Analizy

Wyceny

Posiadamy bogate doświadczenie, które pozwala na świadczenie profesjonalnych usług z zakresu:

  • określania scenariuszy komercjalizacji patentów i wynalazków (m.in. w formie licencji wyłącznych lub sprzedaży praw),
  • opracowywania profesjonalnych wycen wynalazków oraz technologii ujętych w zgłoszeniach patentowych (uwzględniających różne sposoby ich zastosowań oraz komercjalizacji),
  • poszukiwania partnerów biznesowych (m.in. venture capital, spółki giełdowe).

 

Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 25 projektów dla uczelni oraz jednostek B+R z całego kraju, w ramach których dokonaliśmy wycen i opracowania strategii komercjalizacji ponad 40 technologii oraz wynalazków.

Posiadamy doświadczenie z zakresu opracowywania wycen przedsiębiorstw, realizowanych na potrzeby m.in. ich sprzedaży, połączenia lub przekształcenia, wniesienia aportu oraz sprawozdawczości zarządczej.

Nasz zespół stanowią osoby związane z rynkiem kapitałowym (makler papierów wartościowych) oraz analitycy finansowi i prawnicy, których doświadczenie i wiedza zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.

Nasza oferta obejmuje również tworzenie rozbudowanych analiz i raportów ekonomicznych, zawierających m.in. dane o wartości rynków zbytu, szczegóły dokonywanych transakcji w zakresie transferu technologii, informacje o trendach i podmiotach działających na rynku.

Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza pozwalają na trafne zdiagnozowanie panujących na danym rynku trendów oraz dostarczenie rekomendacji w zakresie rozwoju lub minimalizowania negatywnych skutków, które na danym rynku występują. Dostarczamy również kompleksowej wiedzy zarządczej niezbędnej do podejmowania wszelkich decyzji i wyzwań w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Biznesplany

Świadczymy usługi z zakresu tworzenia biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych jak również wdrażania nowych produktów w przedsiębiorstwach. W ramach tworzonych przez nas dokumentów określamy obecną pozycję firmy/produktu na rynku, szczegółowo analizujemy zakładane parametry inwestycyjne, tworzymy prognozy finansowe oraz określamy kluczowe czynniki sukcesu i ryzyka dla planowanego przedsięwzięcia. Dzięki wskazanym informacjom właściciele przedsiębiorstw są w stanie określić szanse powodzenia oraz progi rentowności planowanych do wdrożenia innowacji.

Nasz zespół obejmujący analityków, osoby związane z rynkiem kapitałowym oraz dział prawny, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie stworzyć wiarygodne prognozy dla przedsiębiorstwa oraz prawidłowo zidentyfikować wszelkie zagrożenia dla inwestycji.

Nasza firma wspiera firmy deweloperskie i inwestorów prywatnych realizujących budowlane projekty inwestycyjne (zakup działek, budowa bloków, kamienic czy też domów wielo- i jednorodzinnych) w aspekcie tworzenia rozbudowanych biznesplanów inwestycyjnych i harmonogramów realizacji projektów.

Tworzone przez nas dokumenty wykorzystywane są do aplikowania o kredyty bankowe oraz finansowanie inwestycji przez podmioty zewnętrzne. Zapewniamy również kompleksowe doradztwo i przedstawicielstwo w całym procesie rozpatrywania wniosków kredytowych oraz negocjowania ich warunków. Posiadamy wypracowane kontakty z instytucjami finansującymi oraz inwestorami prywatnymi.

Nasza oferta obejmuje tworzenie wszelkiego rodzaju biznesplanów oraz dokumentów aplikacyjnych do banków i instytucji kredytowych. Podmioty te opierają pozytywną decyzję o przyznaniu finansowania na wiarygodnych i rzetelnych analizach rynkowych oraz prognozach rozwojowych.

Nasze doświadczenie w tworzeniu tego typu dokumentów oraz kontaktach z takimi instytucjami pozwoli uzyskać oczekiwane rezultaty oraz wynegocjować najlepsze możliwe warunki finansowe. Stworzone przez nas prognozy zapewnią natomiast obraz realnego zapotrzebowania na finansowanie długiem i ograniczą jego wysokość do niezbędnego, ale zarazem bezpiecznego minimum. Posiadamy wypracowane kontakty z instytucjami finansującymi oraz inwestorami prywatnymi.

Analizy

Dostarczane przez nas analizy rynkowe i produktowe pozwalają na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat danego rynku lub produktu. Oceniają również jego pozycję w otoczeniu mikro i makroekonomicznym poprzez tworzenie m.in. analizy SWOT, analizy 5 sił Portera czy też szczegółowych analiz strategii rozwoju i ekspansji rynkowej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwe jest umiejscowienie przedsiębiorstwa/produktu na tle konkurencji oraz trafne zdiagnozowanie jego przewagi czy też słabości. Informacje te niezbędne są do podejmowania wszelkich decyzji zarządczych oraz rozwojowych. Pozwalają również poznać oczekiwania klientów, zrozumieć działania konkurentów oraz określać nisze rynkowe, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju przedsiębiorstwa.

Stanowią one kompleksową ocenę kondycji przedsiębiorstwa, obejmującą wszelkie obszary i aspekty jego funkcjonowania. W jej ramach przeprowadzana jest m.in. ocena kondycji finansowej, prawnej, technologicznej itp. danego przedsiębiorstwa oraz szczegółowo analizowane są wszelkie dokumenty księgowe i osiągane wyniki, umowy, zobowiązania i należności, powiązania, prawa własności intelektualnej, licencje i certyfikaty itp.

Analiza Due Diligance dostarcza pełnego i bardzo rozbudowanego obrazu danego przedsiębiorstwa. Zlecana jest ona zazwyczaj na etapie jego sprzedaży, połączenia z inną firmą, szukania zewnętrznych inwestorów czy też wprowadzenia firmy do obrotu publicznego.

Oferujemy wsparcie dla start-upów lub podmiotów oferujących wsparcie przy ich tworzeniu (Funduszy zalążkowych, Akceleratorów, Aniołów biznesu) w aspekcie dostarczania szczegółowych analiz pomysłów biznesowych, badania otoczenia rynkowego i konkurencji, tworzenia analiz oraz projekcji finansowych jak również określania perspektyw rozwoju i czynników determinujących sukces lub porażkę zgłaszanych pomysłów.

Współpracowaliśmy z Funduszami zalążkowymi, dostarczając im ponad 50 ekspertyz finansowo-ekonomicznych zgłaszanych do nich pomysłów biznesowych. Uczestniczyliśmy również w procesie określania ich potencjału rynkowego i ekonomicznego.

Referencje