Od września 2013 r. działamy jako firma doradczo-inwestycyjna, której celem jest optymalne wykorzystanie wiedzy, potencjału i środków finansowych do tworzenia nowych firm i rozwijaniu biznesu. Świadczymy usługi doradcze podmiotom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także firmom planującym rozszerzyć swój aktualny profil.

Od ponad dwóch lat działamy również jako podmiot zajmujący się regulacją stanu prawnego nieruchomości. Przy wykorzystaniu dużego doświadczenia oraz kompetencji udaje nam się rozwiązać zagmatwane sytuacje dotyczące władania i własności nieruchomości w Polsce.

Oferujemy:

przygotowywanie Biznesplanów do kredytów inwestycyjnych,

wyceny przedsiębiorstw - udziałów, całych spółek, firm jednoosobowych

wsparcie w procesie negocjacyjnym w tym przygotowanie umów sprzedaży i finalizowanie transakcji inwestycyjnych

doradztwo przy nabywaniu/zbywaniu aktywów przedsiębiorstw

pozyskiwanie finansowania (min. związane z emisją udziałów/akcji lub pożyczek z funduszy)

przygotowanie materiałów ofertowych (przetargi, wnioski do PARP, ARMiR itp.)

analizy prawno-finansowe przedsiębiorstw (tzw. quasi due diligence oraz raporty o spółkach)

usługi korporacyjne powoływanie i przekształcenia spółe

szkolenia w zakresie przedsiębiorczości